1.3.15

ukas utfordring


denne ukas utfordring trener elevene i å lage mønstre. utfordringen kan løses ved å tegne ferdig rekka, for så å telle opp antall dyr til slutt. man kan også skrive mønsteret ved å bruke navnene på dyra (jippi for skrivetrening!) eller eventuelle forkortelser, fargekoder eller hva det måtte være. noen elever vil kanskje se med en gang at det er to høner, to griser og én hest (altså fem dyr til sammen) som gjentas, og dermed også kunne si både hvor mange dyr det er av hver og hvilket dyr som står som nummer 20.

bruk utfordringen som lekse, som gruppe- eller pararbeid, som en del av stasjonsarbeid eller på andre kreative måter. bildet over kan for eksempel skrives ut eller vises på prosjektor eller smartboard. gode ideer til hvordan utfordringene brukes mottas med takk i kommentarfeltet.

fasit:
a) åtte høner, åtte griser og fire hester
b) en hest

skjema som kan brukes for å løse oppgaven kan lastes ned her.

over og ut. frk.

illustrasjoner av Little Red's Treehouse

3 kommentarer: