14.1.15

klar for en aktiv mattetime?


hva med å legge én hoderegningsoppgave på hver pult i klasserommet, gi elevene et svarark med nummer som tilsvarer hver og en av hoderegningsoppgavene, og la dem bevege seg litt mens de øver hoderegning og hoderegningstrategier? vel, det er bare én måte oppdragskortene mine kan brukes på - igjen er det bare fantasien som setter grenser - så prøv da vel! ett sett oppdragskort + svarark finner du her og her. freebie så klart!

la hver elev arbeide med hver oppgave i et halvt minutt pluss minus, og når tiden er omme si: flytt og bytt! på signal går elevene videre til neste oppgave. fortsett til alle oppdragskortene er løst, og samle elevene for å gjennomgå hvilke strategier de brukte for å løse oppgavene. bruker elevene dobling eller halvering? hopper de innom nærmeste tier på tallinja? legger de sammen enere og tiere hver for seg? regner de med nærmeste enkle tall? be elevene forklare og vise sine strategier for hverandre, for husk: man lærer best ved å lære bort til andre!

og vil du ha flere ideer til hvordan slike oppdragskort kan brukes i klasserommet, kan et enkelt søk etter *task cards* på google gi tonnevis av inspirasjon. og min flytt og bytt-lek er vel egentlig den norske versjonen av scoot, så vet du det!

over og ut. frk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar