30.8.15

loggbok

tenk at jeg er så heldig å få jobbe med en av verdens råeste damer, da! hun heter karine og jobber som lærer, spesialpedagog og koordinator/veileder på min skole, og hun er en helt fantastisk samtalepartner. det er ingen andre jeg heller vil kaste ball med (sånn metaforisk ball altså) enn henne. og derfor er det på tide at hun får ordet her inne. opplegget har jeg allerede tatt i bruk for å kartlegge min egen klasse, så vær så god og lykke til! karine, du har ordet:

At et godt læringsmiljø er betydningsfullt for alle elevers læring og utvikling vet vi godt, så her kommer et forslag til hvordan du kan jobbe med dette i klassen din. Eleven får en arena hvor "alt" kan fortelles, og du som lærer får vite både hva som skjer og hva som ikke skjer. For med dette opplegget får du som lærer også oversikt over hvilke elever som eventuelt ikke nevnes av medelevene sine, og dermed kanskje synes mindre i hverdagen, både for liten og stor. Med andre ord fungerer dette også et kartleggingsverktøy av klassemiljøet ditt.

Loggboken kan brukes tverrfaglig, og mål kan plukkes både fra læreplanen og den generelle delen. Midt i blinken i disse Ludviksen-tider, spør du meg! Mål og kriterier kan tilpasses alle nivåer, så her er det bare å sette i gang, enten du er lærer på 1. trinn eller på 10. trinn. Loggbokskriving blir heller aldri oppbrukt, for elevene elsker det!


Selv har jeg satt av en halvtime i uka til dette arbeidet. Elevene skriver i en egen, hemmelig bok som samles inn etter hver gang, også om elevene ikke blir ferdige. Alle elever må være trygge på at den ikke kommer i andres hender enn deres og lærerens. Hvis flere lærere er lesere av denne boka, bør du si i fra før oppstart, for her bygges relasjoner med elevene.

Første gang elevene bruker loggboka får de utdelt bøker og informasjon tilpasset dem. Både i 2. og 3. klasse har jeg fortalt at boken skal hjelpe meg (les: læreren) til å vite hvordan de har det på skolen og i friminuttene, og om det er noe de kunne ønske var annerledes. De får også vite at de vil få noen spørsmål de skal svare på, men at de kan skrive så mye og lite de vil. De kan også skrive andre ting de synes er bra eller dumt, om de ønsker det.

Gjennomføring:
Spørsmål, føringer og/eller kriterier tilpasses selvfølgelig både klassetrinn, sosiale mål, sosiale temaer og/eller mål fra læreplanen. Da det settes av kun en halvtime i uka til dette arbeidet, bør også antall spørsmål tilpasses. Husk at det alltid bør være noen spørsmål elevene skal svare på, ettersom noen elever alltid vil synes det er vanskelig å skrive fritt, eller huske tilbake til hvordan ting har vært. Å ha to-tre faste spørsmål over tid kan være lurt, særlig i begynnelsen. På denne måten kommer elevene godt i gang. Etter hvert kan spørsmålene utvides og tilpasses etter behov. Elevene bør oppfordres til å skrive utfyllende svar på spørsmålene, og gjerne også mer om de har mer å fortelle.

Eksempel på spørsmål brukt på 2. og 3. trinn (ikke alle på en gang):
- Hvem har du lekt med i dag? / Hvem har du lekt med denne uka?
- Hva leker dere? Velg minst en av lekene og fortell hvorfor du liker eller ikke liker denne leken.
- Skriv navnet på fire elever du vil sitte ved siden av i timen dersom du får velge.
- Hvorfor er du en god venn?
- Skriv tre ting du ville tenkt hvis du ikke fant vennene dine i friminuttet.
- Hva ville du sagt til læringskameraten din at han kan gjøre hvis han ikke vil være med på leken som lekes?

Husk at opplysningene du får skal behandles med etisk varsomhet og respekt. I praksis betyr det at opplysninger du får må anonymiseres når de skal brukes til å arbeide videre med læringsmiljøet i klassen.

Hilsen Karine

og ja. fotoet er et illustrasjonsfoto, nettopp på grunn av elevenes rett på privatliv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar