13.8.15

har du 4., 5. eller 6. trinn?

da samboeren var syk i våres en gang, steppet jeg inn og laget vikaropplegg for ham. det endte opp som en slags flytt og bytt-greie, men med kun seks oppdragskort. elevene fikk noen minutter på å løse hver oppgave, og oppdragene ble hengt opp på forskjellige steder i klasserommet. elevene hans var 5. klassinger på det tidspunktet de løste oppgavene, men jeg tenker at dette også kan egne seg for elever på 4. og 6. trinn - se an din egen gruppe. og ettersom jeg har oppdragskortene liggende, kan jeg jo selvfølgelig dele. jeg legger ut ett oppdrag i uka - hver mandag - og så kan du velge selv hvordan du vil bruke dem. her er et forslag:

gi hver elev en kopi av svararket, og gi tydelig beskjed om at de må passe på dette i de neste seks ukene, og svare på alle oppgavene. heng opp et nytt oppdrag et fast sted i klasserommet hver uke, og la elevene løse oppdragene forløpende. samle inn svararkene når alle oppdragene er løst, og premier gjerne innsatsen til elevene: en liten filmsnutt og et par eplebiter, et diplom, en blyant...du vet best! nederst i innlegger finner du svararket. første oppdrag kommer på mandag klokka 08, og fasiten legges ut i egen post etter det siste oppdraget (selv om jeg tror du helt fint klarer å regne ut svarene selv underveis).

og ja, du lurer kanskje på hva tema for oppdragene er? vel, oppgavene går ut på å gjøre om mellom ulike måleenheter og regne med disse. altså noe de fleste norske elever trenger enda mer øving i. vinn-vinn det her med andre ord.

over og ut, og godt nytt skoleår. frk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar