6.9.15

ukas utfordring


denne ukas utfordring utfordrer elevene i divisjon. elever på 1.-4. trinn vil kanskje ikke ha gode nok forutsetninger for å stille 96 : 8 opp som et divisjonsregnestykke, men de vil helt fint kunne klare å tegne seg fram til løsningen, eller bruke konkreter. 

fasit:
tolv poteter

bruk utfordringen som lekse, som gruppe- eller pararbeid, som en del av stasjonsarbeid eller på andre kreative måter. bildet over kan for eksempel skrives ut eller vises på prosjektor eller smartboard. gode ideer til hvordan utfordringene brukes mottas med takk i kommentarfeltet.

over og ut. frk.

illustrasjoner av Little Red's Treehouse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar