8.2.15

ukas utfordring


denne ukas utfordring utfordrer elevene i å mestre matematiske begreper, samt addere tosifrede tall både med og uten tierovergang. elevene skal også lete etter mønster i arbeidet sitt. bruk utfordringen som lekse, som gruppe- eller pararbeid, som en del av stasjonsarbeid eller på andre kreative måter. bildet over kan for eksempel skrives ut eller vises på prosjektor eller smartboard. gode ideer til hvordan utfordringene brukes mottas med takk i kommentarfeltet.

fasit:
a) det er mange løsninger på denne oppgaven, men dersom summen av de to sifrene i det tosifrede tallet (tverrsummen) er mindre enn 10, vil summen av de to tosifrede tallene være under 100. eksempel: 12 + 21 = 33. tverrsummen av 12 er 3, dermed er summen av de to tosifrede tallene under 100. flere eksempler: 32 + 23 = 55, 42 + 24 = 66
b) alle de tosifrede summene består av to like sifre. sifrene i summen bestemmes av tverrsummen av tallene i selve regnestykket. eksempel: 23 gir tverrsum 5 og dermed også en tosifret sluttsum, altså 55. prøv selv da vel!  

skjema som kan brukes for å løse oppgaven kan lastes ned her.

over og ut. frk.

illustrasjoner av Little Red's Treehouse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar