22.2.15

ukas utfordring


denne ukas utfordring utfordrer elevene i problemløsning, og krever at elevene tenker kreativt og tar i bruk andre verktøy enn kun tallene. her må det tegnes, tenkes, prøves og feiles. bruk utfordringen som lekse, som gruppe- eller pararbeid, som en del av stasjonsarbeid eller på andre kreative måter. bildet over kan for eksempel skrives ut eller vises på prosjektor eller smartboard. gode ideer til hvordan utfordringene brukes mottas med takk i kommentarfeltet.

fasit:
her er det flere løsninger på oppgaven. utfordringen for elevene er at de må huske at griser har fire føtter og høner to.

skjema som kan brukes for å løse oppgaven kan lastes ned her.

over og ut. frk.

illustrasjoner av Little Red's Treehouse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar